Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Студентите, които вземат курс по TOE или практикуващи инженери, трябва някак си да знаят как да изчисляват електрическа верига. Това е прост, но труден процес, който изисква повишено внимание, защото трябва да вземете под внимание много формули, знаци и измерения. Освен това, методът на изчисление зависи от вида на тока, наличието на нелинейни елементи или реактивните сили. Нека да разгледаме какво ви е необходимо за самоизчисляване, както и как да извършите изчислението на електрическа верига с помощта на онлайн калкулатор.

В най-простия случай резултатът от изчисленията е изчисляването на електрическата мощност и нейния коефициент (cos Φ). Понякога обаче е необходимо да се знае еквивалентното съпротивление на елементите на товара, като тези данни можете да получите онлайн чрез нашия калкулатор, когато е известно напрежението:

Напрежение (V)
Ток (А)
Съпротивление (ома)
Мощност (W)

Помислете как да изчислите електрическата верига. Първо трябва да помните законите или правилата на Kirchhoff:

  1. Сумата от токовете във възела на веригата е нула. С прости думи - колко електричество е влязло, толкова много е излязло през точката на свързване на няколко клона.
  2. Сумата на ЕМП е равна на сумата на падащите напрежения в затворения контур.

Освен това ни е необходим законът на Ом, основната информация за работата с комплексните числа, концепциите за активно и реактивно съпротивление и сила. Комплексните числа в теоретичните основи на електротехниката заемат значително място в много задачи, а ако няма специализирани калкулатори, работата с тях е много трудна.

Също така е полезно да се знае, че работата на всяка електронна схема може да бъде представена под формата на векторна диаграма, след това ъглите на отклонение на токове и напрежения зависят от вида на натоварването. Когато са резистивни, те са насочени в една посока, а когато са индуктивни, капацитивни или смесени - се отхвърлят един от друг. Ъгълът на отклонение се използва при изчисляване на коефициентите на мощност.

Надяваме се, че онлайн калкулаторът за изчисляване на електрическите вериги е полезен за вас! Ако имате някакви въпроси, попитайте ги в коментарите под статията.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: